Autoidea główne tło

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH


Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Auto Idea Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00148966, kapitał zakładowy w wysokości 600.000,00 zł, NIP: 542-25-75-613, („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych (IOD) wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektorochronydanych@autoidea.mercedes-benz.pl

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji wskazanego celu będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Twoje dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili, gdy odwołasz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego powyżej i maksymalnie przez okres pięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z Tobą.

Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: inspektorochronydanych@autoidea.mercedes-benz.pl. Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy w stanie realizować działań marketingowych.

Autoidea - media społecznościowe Autoidea facebook Autoidea instagram
Ikona zamknięcie formularza

Wybierz temat

Wybierz samochód

Wybierz miasto